Connectant-se al lloc o pàgina web de ZAPATA JOIERS www.zapatajoyeros.com (d’ara endavant, la Web) l’usuari pot prendre coneixement de la següent informació i condicions aplicables, d’accés i ús, que a continuació s’expressen:

Informació General

Joieria Skandia SA, d’ara endavant ZAPATA JOIERS, en la seva condició de titular de la present pàgina Web i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la legislació vigent sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

Condicions d'accés i ús de les webs de ZAPATA JOIERS

La mera utilització de la Web atribueix a qui faci ús de la mateixa, la condició d’usuari, que accepta les presents Condicions de les que ha tingut oportunitat de prendre coneixement.

ZAPATA JOIERS @ 2012 Joieria Skandia S.A.